امروز سه شنبه 3 اردیبهشت 1398

ارزشها ( خط مشیء )

گروه صنعتي ياقوت به عنوان یک شرکت خصوصی در زمينه طراحی و تولید انواع تریلر، نظام مدیریت کیفیت، ايمني و محيط زيست خود را بر اساس استاندارد ISO 9001:2008، ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2007 مستقر نموده و با تعهد به اجرا و بهبود مستمر اثربخش این سیستمها، همچنین رعایت کلیه قوانین و مقررات و الزامات مرتبط، رئوس استراتژي های خود را به شرح ذیل اعلام می دارد: 
1- رعایت کلیه قوانین، مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی 
2- تکریم مشتریان در جهت جلب رضايت آنها و تعامل سودمند با کلیه طرفهای ذینفع
3- پرورش، رشد، توسعه، آموزش، ارتقاء بهره وری و ارتقاء انگیزه سرمایه های انسانی
4- استمرار در افزایش کیفیت روزافزون محصولات تولیدی با مدیریت هزینه ها و قیمت مناسب محصولات
5- جلوگیری از بروز حوادث، تأمین ایمنی محیط کار و توجه به حفاظت محیط زیست
6- توسعه پایدار با به کارگیری فناوری های نوین سخت افزاری و نرم افزاری 
7- بهبود مستمر در کلیه زمینه ها
از آنجايی که تحقق اهداف فوق در سایه همکاری و مشارکت تمامی همکاران میسر می باشد، لذا مدیریت و پرسنل گروه صنعتي یاقوت با تعهد به درک و لزوم اجراء نظام مدیریت کیفیت در كلیه سطوح سازمانی، بر همفکری، همکاری و همدلی بیش از پیش خود تأکید مي نماید.