امروز دو شنبه 1 بهمن 1397

نمایندگان فروش

نمایندگی فروش آذربایجان غربی:

آقای حاج علی خان (جهانبخش) گلوانی

آدرس: خوی - بالاتر از میدان هواشناسی - جنب شرکت تعاونی کامیونداران خود راننده - نمایشگاه خوی کامیون

تلفن: 36440971-044 , 36444674-044

 

 

نمایندگی فروش خراسان رضوی:

آقای غلامرضا شادکانلو

آدرس: مشهد - شهرک صنعت طرق - نزدیک پل هوائی - جنب ماکارونی شاهنگ - پلاک 1901

تلفن: 33811794-051